Skip to main content

Bg. 17.7

Verš

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Synonyma

āhāraḥ — jedení; tu — jistě; api — také; sarvasya — každého; tri-vidhaḥ — tří druhů; bhavati — je; priyaḥ — drahé; yajñaḥ — oběť; tapaḥ — askeze; tathā — také; dānam — dávání milodarů; teṣām — jejich; bhedam — rozdíly; imam — toto; śṛṇu — slyš.

Překlad

I jídlo, které má kdo v oblibě, je tří druhů podle tří kvalit hmotné přírody. Totéž platí o obětích, askezi a milodarech. Nyní slyš, čím se od sebe liší.

Význam

Podle různých postavení z hlediska vlivu kvalit hmotné přírody existují rozdíly ve způsobech přijímání potravy, konání obětí, podstupování askeze a dávání milodarů. Neprobíhá to vše na stejné úrovni. Ti, kdo jsou schopni zhodnotit, jaké jednání patří k jaké kvalitě hmotné přírody, jsou skutečně moudří. Zato ti, kdo si myslí, že všechny druhy obětí, jídla či milodarů jsou stejné, nedovedou rozlišovat a jsou hloupí. Jistí misionáři hlásají, že si člověk může dělat co chce a zároveň dosáhnout dokonalosti. Tito pošetilí vůdci však nejednají podle pokynů písem — vymýšlejí si vlastní postupy a svádějí lidi na scestí.