Skip to main content

Bg. 17.8

Verš

āyuḥ-sattva-balārogya-
sukha-prīti-vivardhanāḥ
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā
āhārāḥ sāttvika-priyāḥ

Synonyma

āyuḥ — délka života; sattva — existence; bala — síla; ārogya — zdraví; sukha — štěstí; prīti — a spokojenost; vivardhanāḥ — zvětšující; rasyāḥ — šťavnatá; snigdhāḥ — tučná; sthirāḥ — trvanlivá; hṛdyāḥ — těšící srdce; āhārāḥ — potrava; sāttvika — osoby na úrovni kvality dobra; priyāḥ — chutná.

Překlad

Jídla oblíbená těmi, kdo setrvávají na úrovni dobra, prodlužují život, očišťují a přinášejí sílu, zdraví, štěstí a spokojenost. Taková jídla jsou šťavnatá, tučná, zdravá a milá srdci.