Skip to main content

Bg. 11.36

Verš

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; sthāne — správně; hṛṣīka-īśa — ó Pane všech smyslů; tava — Tvou; prakīrtyā — slávou; jagat — celý svět; prahṛṣyati — raduje se; anurajyate — začíná být poután; ca — a; rakṣāṁsi — démoni; bhītāni — ze strachu; diśaḥ — na všechny strany; dravanti — prchají; sarve — všechny; namasyanti — projevují úctu; ca — také; siddha-saṅghāḥ — dokonalé lidské bytosti.

Překlad

Arjuna řekl: Ó Pane smyslů, svět se raduje, když slyší Tvé jméno, a tak k Tobě každý začíná být poután. Dokonalé bytosti Ti projevují úctu, ale démoni se bojí a prchají na všechny strany. To vše je jak má být.

Význam

Když se Arjuna od Kṛṣṇy dozvěděl, jak dopadne bitva na Kurukṣetře, byl zbaven předsudků a jakožto velký oddaný a přítel Nejvyšší Osobnosti Božství řekl, že vše, co Kṛṣṇa dělá, je správné. Potvrdil, že Kṛṣṇa je oporou a cílem uctívání oddaných a zhoubou nežádoucích živlů. Pánovo jednání je stejně prospěšné pro všechny. Arjuna si uvědomil, že bitvě na Kurukṣetře přihlíželo z výšin mnoho polobohů, siddhů a inteligentních obyvatel vyšších planet, jelikož na bojišti byl Kṛṣṇa. Když Arjuna hleděl na Pánovu vesmírnou podobu, polobozi se radovali, zatímco ostatní — démoni a ateisté — nemohli oslavování Pána snést. Jejich přirozený strach z ničivé podoby Nejvyšší Osobnosti Božství je dohnal k útěku. Arjuna velebí, jak Kṛṣṇa jedná s oddanými i s ateisty. Oddaný oslavuje Pána za všech okolností, protože ví, že cokoliv Pán dělá, prospívá všem.