Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Tekst

ягя-да̄на-тапах̣-карма
на тя̄джям ка̄рям ева тат
ягьо да̄нам тапаш чаива
па̄вана̄ни манӣш̣ин̣а̄м
yajña-dāna-tapaḥ-karma
na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva
pāvanāni manīṣiṇām

Дума по дума

Synonyms

ягя – от жертвоприношение; да̄на – благотворителност; тапах̣ – и въздържание; карма – дейност; на – никога; тя̄джям – да се изостави; ка̄рям – трябва да се направи; ева – несъмнено; тат – това; ягях̣ – жертва; да̄нам – милостиня; тапах̣ – въздържание; ча – също; ева – несъмнено; па̄вана̄ни – пречистващи; манӣш̣ин̣а̄м – дори за великите души.

yajña — ohverduse; dāna — annetuste tegemise; tapaḥ — ja askeesi; karma — tegevus; na — mitte kunagi; tyājyam — tuleb loobuda; kāryam — tuleb teha; eva — kindlasti; tat — see; yajñaḥ — ohverdus; dānam — annetuste tegemine; tapaḥ — askees; ca — samuti; eva — kindlasti; pāvanāni — puhastav; manīṣiṇām — isegi suurte hingede jaoks.

Превод

Translation

Жертвоприношението, благотворителността и въздържанието не бива да се изоставят. Те трябва да се извършват, защото пречистват дори великите души.

Ohverdustest, annetustest ja askeesidest ei tule loobuda. Neid peab jätkama. Tõepoolest, ohverdused, annetused ja askeesid puhastavad isegi suuri hingi.

Коментар

Purport

Йогӣте трябва да извършват дейности за напредъка на човешкото общество. Има много методи за пречистване, които помагат на човешкото същество да напредне в духовния живот. Сватбената церемония например се счита за едно от тези жертвоприношения. Тя се нарича вива̄ха ягя. Трябва ли един сання̄сӣ, оттеглил се от света и прекъснал семейните си връзки, да поощрява сватбената церемония? Тук Бог казва, че всяко жертвоприношение, предназначено за благополучието на хората, не трябва никога да се изоставя. Вива̄ха ягя, сватбената церемония, е предназначена да подреди човешкия ум, да го умиротвори и насочи към духовен напредък. Повечето хора трябва да бъдат насърчавани за тази вива̄ха ягя, дори от личности, отрекли се от света. Сання̄сӣте не бива да общуват с жени, но това не означава, че един млад мъж, който се намира на по-ниско духовно ниво, не бива да встъпва в брак чрез сватбена церемония. Всички предписани жертвоприношения имат за цел постигане на Върховния Бог. Следователно на по-нисшите нива те не трябва да се отхвърлят. Благотворителността също е предназначена за пречистване на сърцето. Ако тя е насочена към подходяща личност, както бе описано по-горе, това води до напредък в духовния живот.

Joogid peavad tegutsema inimühiskonna arengu heaks. Inimese vaimse elu tasandile tõstmiseks eksisteerib mitmeid puhastusprotsesse. Näiteks pulmatseremooniat peetakse üheks sellistest ohverdustest. Seda nimetatakse vivāha-yajñaks. Kas peaks siis sannyāsī, kes on omaks võtnud loobumusliku elukorralduse ning loobunud kõikidest perekondlikest suhetest, toetama abielu sõlmimist? Jumal ütleb siinkohal, et ühestki ohverdusest, mis on suunatud inimeste heaolule, ei tohi kunagi loobuda. Vivāha-yajña ehk pulmatseremoonia eesmärgiks on muuta inimese mõistus rahulikuks, nii et ta võiks jätkata vaimse arengu teed. Seepärast peaks isegi loobumusliku elukorralduse omaks võtnud inimesed toetama vivāha-yajña ohverdustalituse läbiviimist. Sannyāsīdel pole lubatud naistega suhelda, kuid see ei tähenda, et madalamat etappi läbiv noor mees ei võiks sellise pulmatseremoonia läbi endale naist võtta. Kõikide pühakirjades ettekirjutatud ohverduste eesmärgiks on Kõigekõrgema Jumalani jõudmine. Seepärast ei tohiks elu madalamates etappides nendest loobuda. Samamoodi on annetuste eesmärgiks südame puhastamine. Kui annetusi tehakse väärilistele isikutele, nagu eespool ka kirjeldatud, aitab see inimesel vaimses elus edasi areneda.