Skip to main content

TEXT 17

VERSO 17

Текст

Texto

теша̄м̇ джн̃а̄нı̄ нітйа-йукта
ека-бгактір віш́ішйате
прійо хі джн̃а̄ніно ’тйартгам
ахам̇ са ча мама прійах̣
teṣāṁ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyartham
ahaṁ sa ca mama priyaḥ

Послівний переклад

Sinônimos

теша̄м—з них; джн̃а̄нı̄—той, хто сповнений знання; нітйа-йуктах̣—постійно зайнятий; ека—лише; бгактіх̣—віддане служіння; віш́ішйате—особливо; прійах̣—дорогий; хі—неодмінно; джн̃а̄нінах̣—людині, яка перебуває в знанні; атйартгам—дуже; ахам—Я; сах̣—він; ча—також; мама—Мені; прійах̣—дорогий.

teṣām — dentre eles; jñānī — alguém com pleno conhecimento; nitya-yuktaḥ — sempre ocupado; eka — somente; bhaktiḥ — em serviço devocional; viśiṣyate — é especial; priyaḥ — muito querido; hi — decerto; jñāninaḥ — à pessoa em conhecimento; atyartham — muitíssimo; aham — Eu sou; saḥ — ele; ca — também; mama — para Mim; priyaḥ — querido.

Переклад

Tradução

З-поміж них мудрець, який віднайшов справжнє знання і завжди зайнятий чистим відданим служінням — найкращий, бо Я дуже дорогий йому, і він — любий Мені.

Destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. Pois Eu lhe sou muito querido, e ele é querido por Mim.

Коментар

Comentário

Звільнившись від скверни матеріальних бажань, стражденні, допитливі, вбогі й знедолені та ті, що шукають вищого знання, — всі вони можуть стати чистими відданими. Але, з-поміж них, той, хто має знання про Абсолютну Істину й звільнився від усіх матеріальних бажань, — дійсно стає чистим відданим Господа. І Господь каже, що з-поміж чотирьох типів таких людей, найліпшим є той, хто сповнивсь знання й водночас присвячує себе відданому служінню. Прагнучи знань, людина осягає, що «я сам» відмінний од матеріального тіла, і на шляху дальшого поступу приходить до усвідомлення безособистісного Брахмана й Парама̄тми. А коли жива істота повністю очищується, вона усвідомлює, що справжнє її становище — бути вічним слугою Бога. Таким чином, спілкуючись з чистими відданими, допитливий, стражденний, той, що шукає матеріальних статків і той, хто прагне знання, — всі вони очищуються. Але й на підготовчому етапі людина, яка володіє досконалим знанням про Господа й водночас віддано служить Йому, — дуже дорога Господу. Того, хто володіє чистим знанням про трансцендентність Верховного Бога-Особи, не може торкнутись матеріальна скверна, бо віддане служіння є запорукою цілковитого успіху.

Livres de todas as contaminações dos desejos materiais, o aflito, o inquisitivo, o que não tem dinheiro e o buscador do conhecimento supremo, todos podem tornar-se devotos puros. Mas dentre eles, aquele que conhece a Verdade Absoluta e está livre de todos os desejos materiais torna-se realmente um devoto puro do Senhor. E entre essas quatro categorias, o devoto que tem conhecimento pleno e ao mesmo tempo ocupa-se em serviço devocional é, segundo o Senhor, o melhor. Ao buscar o conhecimento, a pessoa passa a entender que o eu é diferente do corpo material e, ao continuar seu avanço, ela chega ao conhecimento acerca do Brahman impessoal e do Paramātmā. Ao purificar-se por completo, ela compreende que, em sua posição constitucional, é um servo eterno de Deus. Assim, pela associação com os devotos puros, o inquisitivo, o aflito, o buscador de uma melhora material e o homem em conhecimento, todos se purificam. Mas na fase preparatória, aquele que tem pleno conhecimento do Senhor Supremo e ao mesmo tempo executa serviço devocional é muito querido pelo Senhor. Quem está situado em conhecimento puro da transcendência da Suprema Personalidade de Deus, está tão protegido no serviço devocional que a contaminação material não pode tocá-lo.