Skip to main content

Бґ. 5.23

Текст

ш́акнотı̄хаіва йах̣ сод̣гум̇
пра̄к ш́арı̄ра-вімокшан̣а̄т
ка̄ма-кродгодбгавам̇ веґам̇
са йуктах̣ са сукгı̄ нарах̣

Послівний переклад

ш́акноті—здатний; іха ева—в теперішньому тілі; йах̣—той, хто; сод̣гум—терпіти; пра̄к—віднині; ш́арı̄ра—тіло; вімокшан̣а̄т—відмовляючись од; ка̄ма—бажання; кродга—і гнів; удбгавам—той, що походить з; веґам—спонука; сах̣—він; йуктах̣—в трансі; сах̣—він; сукгı̄—щасливий; нарах̣—людина.

Переклад

Якщо, перед тим як покинути теперішнє тіло, людина навчилась терпіти потяги матеріального чуття й гамувати силу бажання та гніву — тоді вона щаслива й добре влаштована в цьому світі.

Коментар

Той, хто хоче впевнено просуватися шляхом самоусвідомлення, повинен навчитись опановувати потяги матеріальних чуттів. Це потяги мови, потяги гніву, потяги розуму, потяги шлунку, потяги ґеніталій та потяги язика. Того, хто здатний опановувати всі ці різні сфери чуттєвої діяльності, а також розум, називають ґосва̄мı̄, або сва̄мı̄. Такі ґосва̄мı̄ провадять строго впорядковане життя й повністю гамують чуттєві потяги. Незадоволені матеріальні бажання породжують гнів, і, таким чином, розум, очі й груди збуджуються. Тому, перед тим як покинути матеріальне тіло, слід навчитись керувати ними. Того, хто здатний робити це, вважають досконалою людиною, яка щасливо перебуває в стані самоусвідомлення. Докладати всіх зусиль, щоб опанувати гнів і бажання, — обов’язок трансценденталіста.