Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 5.23

Текст

шакнотӣхаива ях̣ сод̣хум
пра̄к шарӣра-вимокш̣ан̣а̄т
ка̄ма-кродходбхавам вегам
са юктах̣ са сукхӣ нарах̣

Дума по дума

шакноти – е способен; иха ева – в настоящето тяло; ях̣ – човек, който; сод̣хум – да търпи; пра̄к – преди; шарӣра – тялото; вимокш̣ан̣а̄т – да изостави; ка̄ма – желание; кродха – и гняв; удбхавам – породени от; вегам – импулси; сах̣ – той; юктах̣ – в транс; сах̣ – той; сукхӣ – щастлив; нарах̣ – човек.

Превод

Ако преди да напусне настоящото си тяло, човек съумее да удържи импулсите на материалните сетива и да обуздае силата на желанието и гнева, той е спокоен и щастлив в този свят.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: За сериозен напредък по пътя на себепознанието трябва да се контролират силите на материалните сетива. Това са силата, която ни подтиква да говорим, силата на гнева, на ума, на стомаха, на половите органи и силата на езика. Този, който може да контролира силите на тези сетива, както и на ума, се нарича госва̄мӣ, или сва̄мӣ. Госва̄мӣ водят строго регулиран живот и владеят напълно импулсите на сетивата си. Неудовлетворените материални желания пораждат гняв, а той възбужда ума, очите и гръдния кош. Затова човек трябва да се научи да ги контролира, още преди да напусне тялото си. И ако успее да направи това, той е щастлива, себепознала се личност. Дълг на трансценденталиста е упорито да се стреми към контрол над желанието и гнева.