Skip to main content

Bg. 5.23

Tekst

śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ
prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ
sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ

Synonyms

śaknoti — er i stand til; iha eva — i den nuværende krop; yaḥ — den, som; soḍhum — at tolerere; prāk — før; śarīra — kroppen; vimokṣaṇāt — opgivelsen af; kāma — begær; krodha — og vrede; udbhavam — affødt af; vegam — driften; saḥ — han; yuktaḥ — i trance; saḥ — han; sukhī — lykkeligt; naraḥ — menneske.

Translation

Hvis man kan modstå de materielle sansers drifter og bremse indflydelsen fra begær og vrede, før man opgiver sin nuværende krop, er man velsitueret og lykkelig i denne verden.

Purport

FORKLARING: Hvis man hele tiden gerne vil gøre fremskridt på selverkendelsens vej, skal man forsøge at modstå de materielle sansers drifter. Der findes talens drift, vredens drift, sindets drift, mavens drift, kønsdelenes drift og tungens drift. Den, der kan beherske alle disse forskellige sanselige drifter såvel som sindet, betegnes som gosvāmī eller svāmī. Sådanne gosvāmīer lever strengt beherskede liv og giver helt afkald på de sanselige drifter. Når materielle begær ikke tilfredsstilles, frembringer de vrede, og derved bringes sindet, øjnene og brystet i forstyrrelse. Derfor må man øve sig i at beherske disse drifter, før man forlader denne materielle krop. Den, der kan det, må forstås at være selvrealiseret og dermed lykkelig i sin selvrealiserede tilstand. Det er transcendentalistens pligt at gøre et ihærdigt forsøg på at styre begær og vrede.