Skip to main content

VERŠ 29

ТЕКСТ 29

Verš

Текст

jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam
джара̄-маран̣а-мокша̄йа
ма̄м а̄ш́ритйа йатанти йе
те брахма тад видух̣ кр̣тснам
адхйа̄тмам̇ карма ча̄кхилам

Synonyma

Пословный перевод

jarā — od staroby; maraṇa — a smrti; mokṣāya — za účelom vyslobodenia; mām — ku Mne; āśritya — sa uchýlia; yatanti — usilujúci; ye — všetci, ktorí; te — oni; brahma — Brahman; tat — takisto; viduḥ — poznajú; kṛtsnam — všetko; adhyātmam — transcendentálne; karma — činy; ca — a; akhilam — úplne.

джара̄ — от старости; маран̣а — и смерти; мокша̄йа — для освобождения; ма̄м — во Мне; а̄ш́ритйа — найдя прибежище; йатанти — стремятся; йе — что; те — они; брахма — Брахман; тат — тот; видух̣ — знают; кр̣тснам — целиком; адхйа̄тмам — духовную; карма — деятельность; ча — и; акхилам — полностью.

Překlad

Перевод

Inteligentní ľudia, ktorí sa snažia vyslobodiť zo staroby a smrti, sa prostredníctvom oddanej služby uchyľujú ku Mne. Sú vskutku Brahmanom, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch.

Такие разумные люди, стремящиеся освободиться из плена старости и смерти, находят прибежище во Мне и служат Мне с любовью. Они уже, по сути, Брахман, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности.

Význam

Комментарий

Narodenie, choroby, staroba a smrť sa týkajú iba hmotného tela, nie tela duchovného. Pre duchovné telo žiadne narodenie, choroby, staroby či smrť nejestvujú. Preto ten, kto oddane slúži Kṛṣṇovi, dostane duchovné telo, stane sa jedným z Jeho spoločníkov a dosiahne tak skutočné oslobodenie. Ahaṁ brahmāsmi — som duchovná podstata. Písma učia, že človek musí pochopiť, že je Brahman — duša. V tomto verši je vysvetlené, že toto poňatie je zahrnuté v bhakti-yoge, oddanej službe. Čistí oddaní sa nachádzajú na transcendentálnej úrovni Brahmanu, lebo vedia všetko o transcendentálnych činoch.

Рождение, смерть, старость и болезни связаны с материальным телом, но никак не затрагивают тело духовное. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет. Поэтому тот, кто обрел духовное тело и, став одним из приближенных Верховного Господа, получил доступ к вечному преданному служению Ему, обрел истинное освобождение. Ахам̇ брахма̄сми: «Я духовен по природе». В шастрах говорится, что живое существо должно осознать себя Брахманом, то есть вечной душой. Осознание себя Брахманом, как сказано в этом стихе, является также частью практики преданного служения. Чистые преданные находятся на духовном уровне, уровне Брахмана, и прекрасно знают все законы духовной деятельности.

Ako už bolo povedané, štyri druhy oddaných sa zapoja do oddanej služby Pánovi s rôznymi úmyslami a dosiahnu vytúženého cieľa. Len čo sa stanú plne si vedomými Kṛṣṇu, môžu sa tešiť z Kṛṣṇovej spoločnosti vďaka Jeho milosti. No tí, ktorí uctievajú polobohov, sa nikdy nedostanú na planétu Najvyššieho Pána. Ani menej inteligentné osoby, ktoré zrealizovali neosobný Brahman, nedosiahnu Goloku Vṛndāvan, Kṛṣṇovu najvyššiu planétu. Len tí, ktorí sa uchyľujú ku Kṛṣṇovi (mām āśritya) a slúžia Mu, môžu byť právom nazývaní Brahmanom, lebo nemajú žiadne pochybnosti o Kṛṣṇovej zvrchovanosti a naozaj usilujú o dosiahnutie Jeho planéty.

Встав на путь трансцендентного служения Господу, четыре типа преданных, имеющих материальные желания, получают то, к чему стремились, и, когда по милости Господа полностью очищаются и обретают сознание Кришны, им даруется право наслаждаться духовным блаженством, общаясь с Верховным Господом. Те же, кто поклоняется полубогам, никогда не смогут попасть на планету Верховного Господа и общаться с Ним. На высшую планету Кришны, Голоку Вриндавану, закрыт доступ даже тем людям, которые пытаются осознать безличный Брахман и потому относятся к числу малоразумных. По сути, осознавшим Брахман может считаться лишь тот, кто действует в сознании Кришны (ма̄м а̄ш́ритйа), ибо он стремится достичь высшей обители Кришны. У такого преданного нет никаких заблуждений относительно положения Кришны, поэтому он уже, по сути, стал Брахманом.

Tí, ktorí uctievajú Kṛṣṇu v Jeho zdanlivej hmotnej podobe arcā alebo o Pánovi meditujú, aby sa vymanili z hmotného otroctva, poznajú vďaka Pánovej milosti zmysel slov Brahman, adhibhūta a tak ďalej, čo Kṛṣṇa vysvetlí v ďalšej kapitole.

Даже те, кто поклоняется Господу в Его форме арча или кто избрал Его объектом медитации только ради того, чтобы освободиться из материального плена, по милости Господа обретают знание о Брахмане и материальном творении (адхибхуте). Об этом Господь расскажет в следующей главе.