Skip to main content

38. VERS

TEXT 38

Szöveg

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Szó szerinti jelentés

Synonyms

kaccit – vajon; na – nem; ubhaya – mindkettőt; vibhraṣṭaḥ – eltértként; chinna – szétszaggatott; abhram – felhő; iva – mint; naśyati – elvész; apratiṣṭhaḥ – biztos helyzet nélkül; mahā-bāho – ó, erős karú Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ – a megtévesztett; brahmaṇaḥ – a transzcendensnek; pathi – az útján.

kaccit — hvorvidt; na — ikke; ubhaya — fra begge; vibhraṣṭaḥ — han er afveget fra; chinna — flænget; abhram — en sky; iva — ligesom; naśyati — forgår; apratiṣṭhaḥ — uden nogen plads; mahā-bāho — O Kṛṣṇa med de vældige arme; vimūḍhaḥ — forvirret; brahmaṇaḥ — af transcendens; pathi — på vejen.

Fordítás

Translation

Ó, erős karú Kṛṣṇa! Vajon nem fog-e a transzcendens útjáról letért ember elesni mind a lelki, mind az anyagi sikertől, s a szertefoszló felhőhöz hasonlóan elveszni, anélkül hogy bárhol megállapodhatna?

O stærkarmede Kṛṣṇa, går et sådant menneske, der afledes fra den transcendentale vej, ikke glip af både åndeligt og materielt fremskridt og går til grunde ligesom en sønderrevet sky uden plads i nogen sfære?

Magyarázat

Purport

Kétféle előrehaladás van. A materialistákat nem érdekli a transzcendencia, ezért sokkal inkább az anyagi gyarapodással elérhető anyagi fejlődéssel foglalkoznak, s azzal, hogy a megfelelő tettekkel a felsőbb bolygókra emelkedjenek. Amikor valaki a transzcendens útjára lép, fel kell hagynia minden anyagi tettel, és fel kell áldoznia minden úgynevezett anyagi boldogságot. Ha a törekvő transzcendentalista nem jár sikerrel, akkor láthatóan mindkét folyamat vesztese, vagyis sem az anyagi boldogságot, sem pedig a lelki sikert nem élvezheti. Helyzete bizonytalan; olyan, akár egy szertefoszlott felhő. Néha az égen egy kis felhőből egy darab leválik, s egy nagyobbhoz csatlakozik. Ha azonban nem sikerül elérnie a nagyobb felhőt, a szél szétoszlatja, és semmivé válik a hatalmas égen. A brahmaṇaḥ pathi a transzcendentális megvalósítás útja, amit az ember azon keresztül ér el, hogy tudja: természete lelki, s ő maga a Brahmanként, Paramātmāként és Bhagavānként megnyilvánuló Legfelsőbb Úr szerves része. Az Úr Śrī Kṛṣṇa a Legfelsőbb Abszolút Igazság legteljesebb megnyilvánulása, s ezért sikeres transzcendentalista az, aki meghódol Előtte. Ezt, az élet célját a Brahman és a Paramātmā felé való törekvéssel csak sok-sok születés után lehet elérni (bahūnāṁ janmanām ante). Ezért hát a transzcendentális önmegvalósítás legkiválóbb útja a bhakti-yoga, vagyis a Kṛṣṇa-tudat, a közvetlen folyamat.

FORKLARING: Der er to måder at gøre fremskridt på. De, der er materialister, interesserer sig ikke for transcendensen. Derfor er de mere interesseret i materielt fremskridt gennem økonomisk udvikling eller forfremmelse til de himmelske planeter ved hjælp af dertil passende aktiviteter. Når man slår ind på den transcendentale vej, må man ophøre med alle materielle handlinger og afskrive enhver form for såkaldt materiel lykke. Hvis den aspirerende transcendentalist mislykkes, opnår han tilsyneladende hverken det ene eller det andet. Han kan med andre ord nyde hverken materiel lykke eller åndeligt fremskridt. Han er uden noget ståsted. Han er som en flænget sky. Af og til river en sky på himlen sig løs fra en mindre sky og slutter sig til en større. Men hvis den ikke kan forene sig med en større, blæses den væk af vinden og bliver til ingenting på den mægtige himmel. Brahmaṇaḥ pathi er vejen til transcendental erkendelse gennem viden om, at ens selv essentielt set er åndeligt, en uadskillelig del af den Højeste Herre, der er manifesteret som Brahman, Paramātmā og Bhagavān. Herren Śrī Kṛṣṇa er den mest fuldstændige manifestation af den Højeste Absolutte Sandhed, og derfor er den, der er overgivet til den Højeste Person, en fremgangsrig transcendentalist. At komme til dette mål gennem Brahman- og Paramātmā-erkendelse kræver mange, mange liv (bahūnāṁ janmanām ante, Bg. 7.19). Derfor er bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed (den direkte metode) den allerbedste vej til transcendental erkendelse.