Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.38

Текст

каччин нобхая-вибхраш̣т̣аш
чхинна̄бхрам ива нашяти
апратиш̣т̣хо маха̄-ба̄хо
вимӯд̣хо брахман̣ах̣ патхи

Дума по дума

каччит – дали; на – не; убхая – и двете; вибхраш̣т̣ах̣ – отклонени от; чхинна – разкъсан; абхрам – облак; ива – като; нашяти – погубва; апратиш̣т̣хах̣ – без някакво положение; маха̄-ба̄хо – о, силноръки Кр̣ш̣н̣а; вимӯд̣хах̣ – объркан; брахман̣ах̣ – на трансценденталността; патхи – на пътя.

Превод

О, силноръки Кр̣ш̣н̣а, дали такъв човек, отклонил се от пътя към трансценденталността, не е лишен от духовен и материален успех? Не загива ли той като разкъсан облак, без позиция в нито една област?

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Има два пътя за напредък. Материалистите не се интересуват от трансценденталността. Те се вълнуват от материален напредък чрез икономическо развитие или издигане до по-висшите планети чрез подходящи действия. Когато някой поеме по духовния път, той трябва да прекрати всички материални дейности и да жертва всички форми на т.нар. „материално щастие“. Ако не успее, тогава за него привидно се затварят и двата пътя. С други думи, той не може да се наслаждава нито на материално щастие, нито на духовен успех. Той остава без положение в нито една област подобно на разкъсан облак. Едно облаче в небето понякога се отделя от малък облак, за да се присъедини към по-голям. Но ако не успее да се присъедини, то бива отнесено от вятъра и изчезва в необятното небе. Брахман̣ах̣ патхи е пътят на трансценденталната реализация чрез осъзнаване на себето като духовно по своята същност – частица, неразделно свързана с Върховния Бог, проявен като Брахман, Парама̄тма̄ и Бхагава̄н. Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а е най-пълното проявление на Върховната Абсолютна Истина и затова всеки, който се отдаде на Върховната Личност, е успял трансценденталист. За да се постигне целта на живота чрез осъзнаване на Брахман и Парама̄тма̄, са нужни много, много раждания (бахӯна̄м джанмана̄м анте). Затова бхакти йога, Кр̣ш̣н̣а съзнание, е най-добрият път за трансцендентална реализация – директният метод.