Skip to main content

38. VERS

VERSO 38

Szöveg

Texto

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Szó szerinti jelentés

Sinônimos

kaccit – vajon; na – nem; ubhaya – mindkettőt; vibhraṣṭaḥ – eltértként; chinna – szétszaggatott; abhram – felhő; iva – mint; naśyati – elvész; apratiṣṭhaḥ – biztos helyzet nélkül; mahā-bāho – ó, erős karú Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ – a megtévesztett; brahmaṇaḥ – a transzcendensnek; pathi – az útján.

kaccit — se; na — não; ubhaya — ambos; vibhraṣṭaḥ — desviado de; chinna — destroçada; abhram — nuvem; iva — como; naśyati — perece; apratiṣṭhaḥ — sem nenhuma posição; mahā-bāho — ó Kṛṣṇa de braços poderosos; vimūḍhaḥ — confundido; brahmaṇaḥ — da transcendência; pathi — no caminho.

Fordítás

Tradução

Ó, erős karú Kṛṣṇa! Vajon nem fog-e a transzcendens útjáról letért ember elesni mind a lelki, mind az anyagi sikertől, s a szertefoszló felhőhöz hasonlóan elveszni, anélkül hogy bárhol megállapodhatna?

Ó Kṛṣṇa de braços poderosos, será que tal homem, que se afasta do caminho da transcendência, desvia-se também do sucesso espiritual e material, e sucumbe como uma nuvem destroçada, sem posição em esfera alguma?

Magyarázat

Comentário

Kétféle előrehaladás van. A materialistákat nem érdekli a transzcendencia, ezért sokkal inkább az anyagi gyarapodással elérhető anyagi fejlődéssel foglalkoznak, s azzal, hogy a megfelelő tettekkel a felsőbb bolygókra emelkedjenek. Amikor valaki a transzcendens útjára lép, fel kell hagynia minden anyagi tettel, és fel kell áldoznia minden úgynevezett anyagi boldogságot. Ha a törekvő transzcendentalista nem jár sikerrel, akkor láthatóan mindkét folyamat vesztese, vagyis sem az anyagi boldogságot, sem pedig a lelki sikert nem élvezheti. Helyzete bizonytalan; olyan, akár egy szertefoszlott felhő. Néha az égen egy kis felhőből egy darab leválik, s egy nagyobbhoz csatlakozik. Ha azonban nem sikerül elérnie a nagyobb felhőt, a szél szétoszlatja, és semmivé válik a hatalmas égen. A brahmaṇaḥ pathi a transzcendentális megvalósítás útja, amit az ember azon keresztül ér el, hogy tudja: természete lelki, s ő maga a Brahmanként, Paramātmāként és Bhagavānként megnyilvánuló Legfelsőbb Úr szerves része. Az Úr Śrī Kṛṣṇa a Legfelsőbb Abszolút Igazság legteljesebb megnyilvánulása, s ezért sikeres transzcendentalista az, aki meghódol Előtte. Ezt, az élet célját a Brahman és a Paramātmā felé való törekvéssel csak sok-sok születés után lehet elérni (bahūnāṁ janmanām ante). Ezért hát a transzcendentális önmegvalósítás legkiválóbb útja a bhakti-yoga, vagyis a Kṛṣṇa-tudat, a közvetlen folyamat.

Para progredir, existem dois caminhos. Aqueles que são materialistas não se interessam pela transcendência; portanto, eles estão mais interessados em progresso material por meio do desenvolvimento econômico, ou em promoção aos planetas superiores por meio de obras apropriadas. Quando adota o caminho da transcendência, a pessoa deve cessar todas as atividades materiais e sacrificar todas as formas da aparente felicidade material. Se o aspirante a transcendentalista fracassa, então, tem-se a impressão de que ele sofre duas perdas; em outras palavras, ele não pode gozar de felicidade material nem de sucesso espiritual. Ele não tem posição; ele é como uma nuvem destroçada. No céu, às vezes uma nuvem pequena se desvia e junta-se a uma grande. Mas se ela não consegue juntar-se a uma grande, então, é soprada pelo vento e flutua ao léu no vasto firmamento. O brahmaṇaḥ pathi é o caminho da percepção transcendental, onde a pessoa passa a conhecer-se como essencialmente espiritual, parte integrante do Senhor Supremo, que Se manifesta como Brahman, Paramātmā e Bhagavān. O Senhor Śrī Kṛṣṇa é a mais completa manifestação da Suprema Verdade Absoluta, e portanto alguém que esteja rendido à Pessoa Suprema é um transcendentalista bem-sucedido. Para alcançar esta meta da vida através do processo em que se passa a compreender Brahman e Paramātmā são precisos muitos e muitos nascimentos (bahūnāṁ janmanām ante). Portanto, o caminho superlativo da percepção transcendental é bhakti-yoga, ou consciência de Kṛṣṇa, o método direto.