Skip to main content

Bg. 6.38

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyms

kaccit — hvorvidt; na — ikke; ubhaya — fra begge; vibhraṣṭaḥ — han er afveget fra; chinna — flænget; abhram — en sky; iva — ligesom; naśyati — forgår; apratiṣṭhaḥ — uden nogen plads; mahā-bāho — O Kṛṣṇa med de vældige arme; vimūḍhaḥ — forvirret; brahmaṇaḥ — af transcendens; pathi — på vejen.

Translation

O stærkarmede Kṛṣṇa, går et sådant menneske, der afledes fra den transcendentale vej, ikke glip af både åndeligt og materielt fremskridt og går til grunde ligesom en sønderrevet sky uden plads i nogen sfære?

Purport

FORKLARING: Der er to måder at gøre fremskridt på. De, der er materialister, interesserer sig ikke for transcendensen. Derfor er de mere interesseret i materielt fremskridt gennem økonomisk udvikling eller forfremmelse til de himmelske planeter ved hjælp af dertil passende aktiviteter. Når man slår ind på den transcendentale vej, må man ophøre med alle materielle handlinger og afskrive enhver form for såkaldt materiel lykke. Hvis den aspirerende transcendentalist mislykkes, opnår han tilsyneladende hverken det ene eller det andet. Han kan med andre ord nyde hverken materiel lykke eller åndeligt fremskridt. Han er uden noget ståsted. Han er som en flænget sky. Af og til river en sky på himlen sig løs fra en mindre sky og slutter sig til en større. Men hvis den ikke kan forene sig med en større, blæses den væk af vinden og bliver til ingenting på den mægtige himmel. Brahmaṇaḥ pathi er vejen til transcendental erkendelse gennem viden om, at ens selv essentielt set er åndeligt, en uadskillelig del af den Højeste Herre, der er manifesteret som Brahman, Paramātmā og Bhagavān. Herren Śrī Kṛṣṇa er den mest fuldstændige manifestation af den Højeste Absolutte Sandhed, og derfor er den, der er overgivet til den Højeste Person, en fremgangsrig transcendentalist. At komme til dette mål gennem Brahman- og Paramātmā-erkendelse kræver mange, mange liv (bahūnāṁ janmanām ante, Bg. 7.19). Derfor er bhakti-yoga eller Kṛṣṇa-bevidsthed (den direkte metode) den allerbedste vej til transcendental erkendelse.