Skip to main content

38. VERS

TEXT 38

Szöveg

Text

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Szó szerinti jelentés

Synonyms

kaccit – vajon; na – nem; ubhaya – mindkettőt; vibhraṣṭaḥ – eltértként; chinna – szétszaggatott; abhram – felhő; iva – mint; naśyati – elvész; apratiṣṭhaḥ – biztos helyzet nélkül; mahā-bāho – ó, erős karú Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ – a megtévesztett; brahmaṇaḥ – a transzcendensnek; pathi – az útján.

kaccit — whether; na — not; ubhaya — both; vibhraṣṭaḥ — deviated from; chinna — torn; abhram — cloud; iva — like; naśyati — perishes; apratiṣṭhaḥ — without any position; mahā-bāho — O mighty-armed Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — bewildered; brahmaṇaḥ — of transcendence; pathi — on the path.

Fordítás

Translation

Ó, erős karú Kṛṣṇa! Vajon nem fog-e a transzcendens útjáról letért ember elesni mind a lelki, mind az anyagi sikertől, s a szertefoszló felhőhöz hasonlóan elveszni, anélkül hogy bárhol megállapodhatna?

O mighty-armed Kṛṣṇa, does not such a man, who is bewildered from the path of transcendence, fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud, with no position in any sphere?

Magyarázat

Purport

Kétféle előrehaladás van. A materialistákat nem érdekli a transzcendencia, ezért sokkal inkább az anyagi gyarapodással elérhető anyagi fejlődéssel foglalkoznak, s azzal, hogy a megfelelő tettekkel a felsőbb bolygókra emelkedjenek. Amikor valaki a transzcendens útjára lép, fel kell hagynia minden anyagi tettel, és fel kell áldoznia minden úgynevezett anyagi boldogságot. Ha a törekvő transzcendentalista nem jár sikerrel, akkor láthatóan mindkét folyamat vesztese, vagyis sem az anyagi boldogságot, sem pedig a lelki sikert nem élvezheti. Helyzete bizonytalan; olyan, akár egy szertefoszlott felhő. Néha az égen egy kis felhőből egy darab leválik, s egy nagyobbhoz csatlakozik. Ha azonban nem sikerül elérnie a nagyobb felhőt, a szél szétoszlatja, és semmivé válik a hatalmas égen. A brahmaṇaḥ pathi a transzcendentális megvalósítás útja, amit az ember azon keresztül ér el, hogy tudja: természete lelki, s ő maga a Brahmanként, Paramātmāként és Bhagavānként megnyilvánuló Legfelsőbb Úr szerves része. Az Úr Śrī Kṛṣṇa a Legfelsőbb Abszolút Igazság legteljesebb megnyilvánulása, s ezért sikeres transzcendentalista az, aki meghódol Előtte. Ezt, az élet célját a Brahman és a Paramātmā felé való törekvéssel csak sok-sok születés után lehet elérni (bahūnāṁ janmanām ante). Ezért hát a transzcendentális önmegvalósítás legkiválóbb útja a bhakti-yoga, vagyis a Kṛṣṇa-tudat, a közvetlen folyamat.

There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence; therefore they are more interested in material advancement by economic development, or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways; in other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position; he is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a nonentity in the vast sky. The brahmaṇaḥ pathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramātmā and Bhagavān. Lord Śrī Kṛṣṇa is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramātmā realization takes many, many births (bahūnāṁ janmanām ante). Therefore the supermost path of transcendental realization is bhakti-yoga, or Kṛṣṇa consciousness, the direct method.