Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.7

Texto

tena deva-gaṇāḥ sarve
vṛtra-visphoṭanena vai
nipetur mūrcchitā bhūmau
yathaivāśaninā hatāḥ

Synonyms

tena — por ese; deva-gaṇāḥ — los semidioses; sarve — todos; vṛtra-visphoṭanena — el estruendoso sonido de Vṛtrāsura; vai — en verdad; nipetuḥ — cayeron; mūrcchitāḥ — desmayados; bhūmau — al suelo; yathā — tal como si; eva — en verdad; aśaninā — por un rayo; hatāḥ — golpeados.

Translation

Al oír el estruendoso rugido de Vṛtrāsura, semejante al de un león, los semidioses se desmayaron y cayeron al suelo, como golpeados por un rayo.