Skip to main content

Text 183

Text 183

Texto

Verš

āveśete nityānanda nā hailā sāvadhāne
kāśīśvara-govinda āchilā anya-sthāne
āveśete nityānanda nā hailā sāvadhāne
kāśīśvara-govinda āchilā anya-sthāne

Palabra por palabra

Synonyma

āveśete — en gran éxtasis; nityānanda — Nityānanda Prabhu; — no; hailā — fue; sāvadhāne — cuidadoso; kāśīśvara — Kāśīśvara; govinda — Govinda; āchilā — estaban; anya-sthāne — en otro lugar.

āveśete — ve velké extázi; nityānanda — Nityānanda Prabhu; — ne; hailā — stal se; sāvadhāne — opatrný; kāśīśvara — Kāśīśvara; govinda — Govinda; āchilā — byli; anya-sthāne — na jiném místě.

Traducción

Překlad

Ni el Señor Nityānanda Prabhu, ni Kāśīśvara ni Govinda atendieron al Señor Caitanya Mahāprabhu cuando cayó. Nityānanda estaba absorto en un gran éxtasis, y Kāśīśvara y Govinda no estaban allí.

Dokonce ani Pán Nityānanda Prabhu, Kāśīśvara či Govinda se nepostarali o Pána Caitanyu Mahāprabhua, když upadl na zem. Nityānanda byl ve velké extázi a Kāśīśvara i Govinda byli někde jinde.