Skip to main content

Text 182

Text 182

Texto

Verš

rājā dekhi’ mahāprabhu karena dhikkāra
chi, chi, viṣayīra sparśa ha-ila āmāra
rājā dekhi’ mahāprabhu karena dhikkāra
chi, chi, viṣayīra sparśa ha-ila āmāra

Palabra por palabra

Synonyma

rājā dekhi’ — por ver al rey; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — hace; dhik-kāra — condenación; chi chi — ¡qué lamentable es!; viṣayīra — con una persona interesada en cosas mundanas; sparśa ha-ila — ha habido contacto; āmāra — de Mí.

rājā dekhi' — když viděl krále; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; dhik-kāra — odsuzování; chi chi — jak politováníhodné; viṣayīra — osoby pohroužené do světských záležitostí; sparśa ha-ila — byl dotek; āmāra — Mne.

Traducción

Překlad

Cuando vio al rey, Śrī Caitanya Mahāprabhu renegaba de Sí mismo diciendo: «¡Oh, qué lamentable! ¡He tocado a una persona interesada en cosas mundanas!».

Po zahlédnutí krále se Śrī Caitanya Mahāprabhu odsoudil slovy: „Ach jak ohavné, že jsem se dotkl osoby, která se zajímá o světské dění!“