Skip to main content

Texto 122

Text 122

Texto

Verš

tulasīre tāṅke veśyā namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune bale ‘hari’ ‘hari’
tulasīre tāṅke veśyā namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune bale ‘hari’ ‘hari’

Palabra por palabra

Synonyma

tulasīre — a la planta de tulasī; tāṅke — a Haridāsa Ṭhākura; veśyā — la prostituta; namaskāra kari’ — tras ofrecer reverencias; dvāre vasi’ — sentándose a la puerta; nāma — el santo nombre; śune — escucha; bale — dice; hari hari — «¡oh, mi Señor Hari!, ¡oh, mi Señor Hari!».

tulasīre — rostlince tulasī; tāṅke — Haridāsovi Ṭhākurovi; veśyā — prostitutka; namaskāra kari' — poté, co se poklonila; dvāre vasi' — sedící u dveří; nāma — svaté jméno; śune — poslouchá; bale — říká; hari hari — „ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari.“

Traducción

Překlad

Tras ofrecer reverencias a la planta de tulasī y a Haridāsa Ṭhākura, la prostituta se sentó a la puerta. Escuchando a Haridāsa Ṭhākura rezar el mantra Hare Kṛṣṇa, también ella repetía: «¡Oh, mi Señor Hari!, ¡oh, mi Señor Hari!».

Prostitutka se poklonila rostlince tulasī i Haridāsovi Ṭhākurovi a sedla si u dveří. Jak tak slyšela Haridāse Ṭhākura zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, i ona opakovala „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“.

Significado

Význam

En este pasaje podemos ver claramente a un vaiṣṇava que libera a un alma caída mediante un truco trascendental. La prostituta vino a corromper a Haridāsa Ṭhākura, pero él consideró su deber liberarla. Como demuestra claramente este pasaje, el proceso de liberación es muy simple. La prostituta se relacionó con Haridāsa Ṭhākura con fe y reverencia, y él personalmente trató su enfermedad material con el canto del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. De una u otra forma, y pese a sus motivos ocultos, la prostituta se relacionó con un vaiṣṇava y le satisfizo, cantando de cuando en cuando, a modo de imitación: «¡Oh, mi Señor Hari!, ¡oh, mi Señor Hari!». La conclusión es que la relación con un vaiṣṇava, el canto del santo nombre del Señor y ofrecer reverencias a la planta de tulasī o a un vaiṣṇava, son actividades que nos llevan a ser devotos trascendentales, completamente limpios de toda contaminación material.

VÝZNAM: Zde můžeme jasně vidět, jak vaiṣṇava osvobozuje podmíněnou duši transcendentální lstí. Prostitutka přišla Haridāse Ṭhākura znečistit, ale on si vzal za povinnost ji osvobodit. Jak je zřejmé z tohoto příběhu, způsob osvobození je velice jednoduchý. Prostitutka se s vírou a úctou sdružovala s Haridāsem Ṭhākurem, který osobně vyléčil její hmotnou nemoc zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. I když měla vedlejší motiv, nějak získala společnost vaiṣṇavy a uspokojila ho příležitostným napodobováním „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“. Závěr je, že společnost vaiṣṇavy, zpívání svatého jména Pána a klanění se rostlince tulasī nebo vaiṣṇavovi vedou k tomu, že se z člověka stane transcendentální oddaný, zcela očištěný od veškeré hmotné špíny.