Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.122

Verš

tulasīre tāṅke veśyā namaskāra kari’
dvāre vasi’ nāma śune bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

tulasīre — rostlince tulasī; tāṅke — Haridāsovi Ṭhākurovi; veśyā — prostitutka; namaskāra kari' — poté, co se poklonila; dvāre vasi' — sedící u dveří; nāma — svaté jméno; śune — poslouchá; bale — říká; hari hari — „ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari.“

Překlad

Prostitutka se poklonila rostlince tulasī i Haridāsovi Ṭhākurovi a sedla si u dveří. Jak tak slyšela Haridāse Ṭhākura zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, i ona opakovala „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“.

Význam

VÝZNAM: Zde můžeme jasně vidět, jak vaiṣṇava osvobozuje podmíněnou duši transcendentální lstí. Prostitutka přišla Haridāse Ṭhākura znečistit, ale on si vzal za povinnost ji osvobodit. Jak je zřejmé z tohoto příběhu, způsob osvobození je velice jednoduchý. Prostitutka se s vírou a úctou sdružovala s Haridāsem Ṭhākurem, který osobně vyléčil její hmotnou nemoc zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. I když měla vedlejší motiv, nějak získala společnost vaiṣṇavy a uspokojila ho příležitostným napodobováním „Ó můj Pane Hari, ó můj Pane Hari“. Závěr je, že společnost vaiṣṇavy, zpívání svatého jména Pána a klanění se rostlince tulasī nebo vaiṣṇavovi vedou k tomu, že se z člověka stane transcendentální oddaný, zcela očištěný od veškeré hmotné špíny.