Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 5.8

Texto

śrī-balarāma gosāñi mūla-saṅkarṣaṇa
pañca-rūpa dhari’ karena kṛṣṇera sevana

Synonyms

śrī-balarāma — Balarāma; gosāñi — el Señor; mūla-saṅkarṣaṇa — el Saṅkarṣaṇa original; pañca-rūpa dhari’ — aceptando cinco cuerpos; karena — hace; kṛṣṇera — de Śrī Kṛṣṇa; sevana — servicio.

Translation

Śrī Balarāma es el Saṅkarṣaṇa original. Adopta otras cinco formas para servir al Señor Kṛṣṇa.