Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.179

Texto

se pratijñā bhaṅga haila gopīra bhajane
tāhāte pramāṇa kṛṣṇa-śrī-mukha-vacane

Synonyms

se — esa; pratijñā — promesa; bhaṅga haila — fue rota; gopīra — de las gopīs; bhajane — por la adoración; tāhāte — en esa; pramāṇa — la prueba; kṛṣṇa — de Śrī Kṛṣṇa; śrī mukha-vacane — por las palabras de la boca.

Translation

Aquella promesa se ha roto con la adoración de las gopīs, como admite el mismo Śrī Kṛṣṇa.