Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

ततो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपव्रजम् ।
गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो दद‍ृशुस्तृणम् ॥ २९ ॥

Text

Verš

tato vidūrāc carato
gāvo vatsān upavrajam
govardhanādri-śirasi
carantyo dadṛśus tṛṇam
tato vidūrāc carato
gāvo vatsān upavrajam
govardhanādri-śirasi
carantyo dadṛśus tṛṇam

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter; vidūrāt — from a not-distant place; carataḥ — while pasturing; gāvaḥ — all the cows; vatsān — and their respective calves; upavrajam — also pasturing near Vṛndāvana; govardhana-adri-śirasi — on the top of Govardhana Hill; carantyaḥ — while pasturing to find; dadṛśuḥ — saw; tṛṇam — tender grass nearby.

tataḥ — poté; vidūrāt — z nedalekého místa; carataḥ — když se pásly; gāvaḥ — všechny krávy; vatsān — a jejich telata; upavrajam — také se pasoucí poblíž Vṛndāvanu; govardhana-adri-śirasi — na vrcholku kopce Govardhanu; carantyaḥ — když hledaly pastvu; dadṛśuḥ — spatřily; tṛṇam — svěží trávu nablízku.

Translation

Překlad

Thereafter, while pasturing atop Govardhana Hill, the cows looked down to find some green grass and saw their calves pasturing near Vṛndāvana, not very far away.

Poté krávy, které se pásly na vrcholku kopce Govardhanu, pohlédly dolů, zda neuvidí nějakou zelenou trávu, a spatřily svá telata, jak se pasou u Vṛndāvanu nedaleko nich.