Skip to main content

Text 73

Text 73

Text

Verš

tina-jana-pāśe prabhu hāsiyā kahila
guṇḍicā-mandira-mārjana-sevā māgi’ nila
tina-jana-pāśe prabhu hāsiyā kahila
guṇḍicā-mandira-mārjana-sevā māgi’ nila

Synonyms

Synonyma

tina-jana-pāśe — in the presence of the three persons; prabhu — the Lord; hāsiyā — smiling; kahila — said; guṇḍicā-mandira-mārjana — of washing the temple known as Guṇḍicā; sevā — service; māgi’ nila — obtained by begging.

tina-jana-pāśe — před těmito třemi osobami; prabhu — Pán; hāsiyā — usmívající se; kahila — řekl; guṇḍicā-mandira-mārjana — mytí chrámu Guṇḍici; sevā — službu; māgi' nila — získal žebráním.

Translation

Překlad

When these three people came before the Lord, He begged them for permission to wash the temple known as Guṇḍicā.

Když všichni tři přišli, Pán je prosil o svolení uklidit chrám Guṇḍici.

Purport

Význam

The Guṇḍicā temple is situated two miles northeast of the Jagannātha temple. At the time of the Ratha-yātrā festival, Lord Jagannātha goes to the Guṇḍicā temple from His original temple and stays there for one week. After one week, He returns to His original temple. It is understood by hearsay that the wife of Indradyumna, the King who established the Jagannātha temple, was known as Guṇḍicā. There is also mention of the name of the Guṇḍicā temple in authoritative scripture. The area of the Guṇḍicā temple is estimated to be 288 cubits by 215 cubits (a cubit is about a foot and a half). The main temple inside is about 36 cubits by 30 cubits, and the kīrtana hall is 32 cubits by 30 cubits.

Chrám Guṇḍici se nachází asi tři kilometry na severovýchod od Jagannāthova chrámu. Během oslav Ratha-yātry odchází Pán Jagannātha ze svého původního chrámu do chrámu Guṇḍici, kde se týden zdrží. Po týdnu se vrací do svého chrámu. Říká se, že manželka krále Indradyumny, který založil Jagannāthův chrám, byla známá jako Guṇḍicā. V jednom autorizovaném písmu je také zmínka o chrámu Guṇḍici. Rozloha pozemku chrámu se odhaduje na 130 x 97 metrů. Hlavní chrám má uvnitř 16,5 x 13,5 metrů a kīrtanová hala má rozměry 14,5 x 13,5 metrů.