Skip to main content

Bg. 16.21

Tekst

tri-vidhaṁ narakasyedaṁ
dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas
tasmād etat trayaṁ tyajet

Synonyms

tri-vidham — den trefoldige; narakasya — af helvede; idam — dette; dvāram — porten; nāśanam — destruktiv; ātmanaḥ — for selvet; kāmaḥ — begær; krodhaḥ — vrede; tathā — såvel som; lobhaḥ — grådighed; tasmāt — derfor; etat — disse; trayam — tre; tyajet — man må frasige sig.

Translation

Der er tre porte, der fører til dette helvede – begær, vrede og grådighed. Alle intelligente mennesker bør frasige sig disse, for de fører til sjælens fornedrelse.

Purport

FORKLARING: Her bliver begyndelsen til det dæmoniske liv beskrevet. Man forsøger at tilfredsstille sit begær, og når det mislykkes, giver det ophav til vrede og grådighed. Et intelligent menneske, der ikke ønsker at synke ned til de dæmoniske arter, skal forsøge at opgive disse tre fjender, der kan dræbe selvet i en sådan grad, at det ikke længere er muligt for én at blive befriet fra denne materielle forvikling.