Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.21

Текст

три-видхам наракасйедам
два̄рам на̄шанам а̄тманах̣
ка̄мах̣ кродхас татха̄ лобхас
тасма̄д етат траям тяджет

Дума по дума

три-видхам – от три вида; наракася – на ада; идам – този; два̄рам – врата; на̄шанам – пагубно; а̄тманах̣ – за себето; ка̄мах̣ – похот; кродхах̣ – гняв; татха̄ – както и; лобхах̣ – алчност; тасма̄т – следователно; етат – тези; траям – три; тяджет – трябва да изостави.

Превод

Три врати водят към ада – похот, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата.

Коментар

Тук е описано началото на демоничния живот. Човек се опитва да удовлетвори похотта си и когато не успее, възникват гневът и алчността. Ако не иска да деградира до формите на демоничен живот, разумният трябва да победи тези врагове, които могат да погубят неговото „аз“ дотам, че да няма никаква възможност за освобождение от материалния плен.