Skip to main content

Synonyma

go-vrajaḥ
stádo krav — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.30
vrajaḥ-pateḥ
vládce Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.23
sa-vrajaḥ
s lidmi z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.67-68
vrajaḥ
země krav (Vṛndāvan) — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.33
země, kterou obýval Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.6
Vrajabhūmi, země ochrany a chovu krav — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.18
zemĕ Vraja — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.1

Filter by hierarchy