Skip to main content

Synonyma

dvi-parārdha-avasāne
po mnoha miliónech let (na konci života Brahmy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.25
dvi-parārdha-ākhyaḥ
délka dvou polovin Brahmova života — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.38
dvi-parārdha
dvě superdlouhá období — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.39
dvě parārdhyŚrīmad-bhāgavatam 3.32.8
délka života Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29
dvĕ parārdhy, celkem 311 040 000 000 000 let — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.30
celá délka trvání vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.43
dvi-parārdha-saṁjñe
v době zvané konec dvi-parārdhyŚrīmad-bhāgavatam 9.4.53-54

Filter by hierarchy