Skip to main content

Synonyma

rantideva-anuvartinaḥ
následovníci krále Rantidevy (služebníci, členové jeho rodiny, přátelé a další) — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.18
chanda-anuvartinaḥ
kteří podléhají rozmarům smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4
dharma-anuvartinaḥ
ti, kdo jsou zbožní a jednají podle usměrňujících zásad či védských pokynů — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37
anuvartinaḥ
který mĕl sklon následovat. — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.4
následovníci. — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.34
osobní společníci — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.45
rāma-kṛṣṇa-anuvartinaḥ
následující Balarāmu a Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.3-4

Filter by hierarchy