Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4

Verš

apy abhadraṁ na viprāṇāṁ
bhadre loke ’dhunāgatam
na dharmasya na lokasya
mṛtyoś chandānuvartinaḥ

Synonyma

api — zdali; abhadram — neštěstí; na — ne; viprāṇām — brāhmaṇů; bhadre — ó ctihodná Aditi; loke — v tomto světě; adhunā — v této době; āgatam — nastalo; na — ne; dharmasya — náboženských zásad; na — ne; lokasya — obyčejných lidí; mṛtyoḥ — smrt; chanda-anuvartinaḥ — kteří podléhají rozmarům smrti.

Překlad

Ó ctihodná ženo, stalo se snad něco nepříznivého s náboženskými zásadami, brāhmaṇy a nebo s obyčejnými lidmi, kteří podléhají rozmarům smrti?

Význam

Všichni obyvatelé tohoto hmotného světa mají své předepsané povinnosti — platí to zvláště pro brāhmaṇy, ale týká se to i obyčejných lidí, kteří podléhají rozmarům smrti. Kaśyapa Muni uvažoval, zda došlo k porušení usměrňujících zásad, které jsou určeny pro dobro všech, a v sedmi sousledných verších položil několik otázek.