Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.3

Verš

sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha

Synonyma

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — ke své ženě; dīna-vadanām — mající sklíčený obličej; kṛta-āsana-parigrahaḥ — poté, co přijal místo k sezení; sabhājitaḥ — uctěný Aditi; yathā-nyāyam — podle času a místa; idam āha — promluvil následovně; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kaśyapa Muni náležitě přivítán, usedl a promluvil ke své manželce Aditi, která byla hluboce sklíčená.