Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.21.18

Verš

tat-prasaṅgānubhāvena
rantidevānuvartinaḥ
abhavan yoginaḥ sarve
nārāyaṇa-parāyaṇāḥ

Synonyma

tat-prasaṅga-anubhāvena — díky styku s Rantidevou (když s ním rozmlouvali o bhakti-yoze); rantideva-anuvartinaḥ — následovníci krále Rantidevy (služebníci, členové jeho rodiny, přátelé a další); abhavan — stali se; yoginaḥ — prvotřídními mystickými yogīny neboli bhakti-yogīny; sarve — ti všichni; nārāyaṇa-parāyaṇāḥ — oddaní Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa.

Překlad

Všichni, kdo se řídili zásadami krále Rantidevy, obdrželi v plné míře jeho milost a stali se z nich čistí oddaní, připoutaní k Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi. Tak se všichni stali nejlepšími z yogīnů.

Význam

Nejlepší yogīni či mystici jsou oddaní. To sám Pán potvrzuje v Bhagavad-gītě (6.47):

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou, v nitru na Mě myslí a prokazuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší. To je Můj názor.” Nejlepší yogī je ten, kdo v hloubi srdce neustále myslí na Nejvyšší Osobnost Božství. Jelikož byl Rantideva králem, výkonným představitelem státu, všichni obyvatelé se díky jeho transcendentální společnosti stali oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa. To je vliv čistého oddaného. Jeden čistý oddaný může vytvořit stovky a tisíce dalších čistých oddaných. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura prohlásil, že zásluhy vaiṣṇavy se měří počtem osob, které se staly oddanými jeho přičiněním. Postavení vaiṣṇavy se nezlepší pouhou hrou se slovy, ale množstvím oddaných, které pro Pána vytvořil. Zde slovo rantidevānuvartinaḥ vyjadřuje, že všichni Rantidevovi úředníci, přátelé, příbuzní a poddaní se vlivem jeho společnosti stali prvotřídními vaiṣṇavy. Jinými slovy, tento verš dokládá, že Rantideva byl prvotřídním oddaným neboli mahā-bhāgavatou. Mahat-sevāṁ dvāram āhur vimukteḥ-takovým mahātmům má člověk sloužit, neboť tak automaticky získá osvobození. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura rovněž říkal: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā-nikdo se nemůže osvobodit pouze svým vlastním úsilím, ale pro toho, kdo slouží čistému vaiṣṇavovi, jsou dveře k osvobození otevřeny dokořán.