Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.21

Verš

karmāvadātam etat te
gāyanti svaḥ-striyo muhuḥ
kīrtiṁ parama-puṇyāṁ ca
kīrtayiṣyati bhūr iyam

Synonyma

karma — jednání; avadātam — bez poskvrny; etat — všechno toto; te — tvoje; gāyanti — budou opěvovat; svaḥ-striyaḥ — ženy z nebeských planet; muhuḥ — stále; kīrtim — slávu; parama-puṇyām — velebenou a zbožnou; ca — také; kīrtayiṣyati — bude stále velebit; bhūḥ — celý svět; iyam — tento.

Překlad

“Všechny požehnané ženy na nebeských planetách budou neustále, každým okamžikem opěvovat tvůj neposkvrněný charakter a také lidé tohoto světa tě budou stále velebit.”