Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.22

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ saṅkīrtya rājānaṁ
durvāsāḥ paritoṣitaḥ
yayau vihāyasāmantrya
brahmalokam ahaitukam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; saṅkīrtya — oslavující; rājānam — krále; durvāsāḥ — velký mystický yogī Durvāsā Muni; paritoṣitaḥ — uspokojený ve všech ohledech; yayau — opustil to místo; vihāyasā — vesmírnými drahami; āmantrya — poté, co si vyžádal svolení; brahmalokam — na nejvyšší planetu tohoto vesmíru; ahaitukam — kde se nevyskytuje suchopárná filozofická spekulace.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī poté pokračoval: Velký mystický yogī Durvāsā Muni, takto uspokojený ve všech ohledech, si vyžádal svolení a vzdálil se, přičemž krále neustále oslavoval. Vesmírnými drahami dospěl na Brahmaloku, kde nežijí žádní agnostici ani suchopární filozofičtí spekulanti.

Význam

Durvāsā Muni se sice vrátil na Brahmaloku vesmírnými drahami, ale nepotřeboval k tomu žádnou kosmickou loď, neboť velcí yogīni dovedou cestovat z jedné planety na druhou bez pomoci jakýchkoliv strojů. Existuje planeta jménem Siddhaloka, jejíž obyvatelé mohou cestovat na kteroukoliv jinou planetu, jelikož přirozeně oplývají všemi dokonalostmi yogy. Velký mystický yogī Durvāsā Muni byl tedy schopen cestovat vesmírnými cestami na všechny planety včetně Brahmaloky. Na Brahmaloce je každý seberealizovaný, a proto tam není zapotřebí filozofické spekulace k poznání Absolutní Pravdy. Důvodem, proč se Durvāsā vydal na Brahmaloku, bylo zjevně to, že chtěl jejím obyvatelům sdělit, jak mocný je oddaný a jak převyšuje všechny živé bytosti v tomto hmotném světě. Takzvaní jñānī a yogīni se s oddaným nemohou srovnávat.