Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.62

Verš

ajānatā te paramānubhāvaṁ
kṛtaṁ mayāghaṁ bhavataḥ priyāṇām
vidhehi tasyāpacitiṁ vidhātar
mucyeta yan-nāmny udite nārako ’pi

Synonyma

ajānatā — bez znalosti; te — Tebe; parama-anubhāvam — nepochopitelné moci; kṛtam — byl spáchán; mayā — mnou; agham — velký přestupek; bhavataḥ — Tebe; priyāṇām — u nohou oddaných; vidhehi — nyní prosím učiň, co je třeba; tasya — tohoto přestupku; apacitim — odvrácení; vidhātaḥ — ó nejvyšší vládce; mucyeta — může být vysvobozen; yat — jehož; nāmni — když jméno; udite — je probuzeno; nārakaḥ api — dokonce i ten, kdo má jít do pekla.

Překlad

“Ó můj Pane, nejvyšší vládce, aniž bych znal Tvou neomezenou moc, napadl jsem Tvého nejdražšího oddaného. Ušetři mě prosím reakcí za tento přestupek. Dokážeš vykonat vše, neboť i toho, kdo má jít do pekla, jsi schopen vysvobodit jednoduše tím, že v jeho srdci probudíš Tvé svaté jméno.”