Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.21.25

Verš

sa kṛtvyāṁ śuka-kanyāyāṁ
brahmadattam ajījanat
yogī sa gavi bhāryāyāṁ
viṣvaksenam adhāt sutam

Synonyma

saḥ — on (král Nīpa); kṛtvyām — v lůně svojí ženy Kṛtvī; śuka-kanyāyām — která byla dcerou Śuky; brahmadattam — syna jménem Brahmadatta; ajījanat — zplodil; yogī — mystický yogī; saḥ — tento Brahmadatta; gavi — jménem Gau neboli Sarasvatī; bhāryāyām — v lůně své manželky; viṣvaksenam — Viṣvaksenu; adhāt — zplodil; sutam — syna.

Překlad

Král Nīpa zplodil syna Brahmadattu v lůně své ženy Kṛtvī, která byla dcerou Śuky. A Brahmadatta, velký yogī, zplodil v lůně své manželky Sarasvatī syna jménem Viṣvaksena.

Význam

Śuka, o němž je zde zmínka, se liší od Śukadevy Gosvāmīho, jenž přednesl Śrīmad-Bhāgavatam. Podrobný popis Śukadevy Gosvāmīho, syna Vyāsadevy, podává Brahma-vaivarta Purāṇa. Tam se uvádí, že Vyāsadeva měl za ženu dceru Jābāliho a že po mnoha letech společné askeze oplodnil její lůno svým semenem. Šestnáct let zůstávalo dítě v lůně, a když otec svého syna žádal, aby tělo matky opustil, syn odmítl vyhovět, dokud nebude dokonale osvobozen od vlivu māyi. Vyāsadeva ho poté ujistil, že na něj māyā nebude působit, ale dítě svému otci nevěřilo, protože stále lpěl na své manželce a dětech. Tehdy se Vyāsadeva vydal do Dvāraky a řekl o svém problému Nejvyššímu Pánu. Pán, Osobnost Božství, na jeho žádost přišel až do jeho chýše, a tam dítěti v lůně potvrdil, že se vlivu māyi nemusí bát. Po tomto ujištění vyšlo dítě z matčina těla, ale ihned opustilo domov jako parivrājakācārya. Když chtěl zarmoucený otec svého syna obdařeného svatou povahou následovat, Śukadeva Gosvāmī vytvořil svého dvojníka, který později založil rodinu. Śuka-kanyā neboli dcera Śukadevy, o níž se hovoří v tomto verši, je tedy dcerou Śukadevova dvojníka. Původní Śukadeva zůstal po celý život brahmacārīnem.