Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14

Verš

yam āhur vāsudevāṁśaṁ
haihayānāṁ kulāntakam
triḥ-sapta-kṛtvo ya imāṁ
cakre niḥkṣatriyāṁ mahīm

Synonyma

yam — jehož (Paraśurāmu); āhuḥ — všichni mudrci prohlašují; vāsudeva- aṁśam — inkarnace Vāsudevy, Nejvyšší Osobnosti Božství; haihayānām — Haihayů; kula-antakam — ten, který vyhladil dynastii; triḥ-sapta-kṛtvaḥ — jedenadvacetkrát; yaḥ — jenž (Paraśurāma); imām — tuto; cakre — učinil; niḥkṣatriyām — zbavenou kṣatriyů; mahīm — Zemi.

Překlad

Učení mudrci uznávají Paraśurāmu za slavnou inkarnaci Vāsudevy a ničitele Kārtavīryovy dynastie. Paraśurāma jedenadvacetkrát vyhladil všechny kṣatriyi na Zemi.