Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.6

Verš

śukro bṛhaspater dveṣād
agrahīt sāsuroḍupam
haro guru-sutaṁ snehāt
sarva-bhūta-gaṇāvṛtaḥ

Synonyma

śukraḥ — polobůh jménem Śukra; bṛhaspateḥ — vůči Bṛhaspatimu; dveṣāt — kvůli nepřátelství; agrahīt — přijal; sa-asura — s démony; uḍupam — stranu boha Měsíce; haraḥ — Pán Śiva; guru-sutam — stranu syna svého duchovního učitele; snehāt — z náklonnosti; sarva-bhūta-gaṇa-āvṛtaḥ — doprovázen všemi duchy a skřety.

Překlad

Śukra se na základě svého nepřátelství vůči Bṛhaspatimu přidal na stranu boha Měsíce a k němu se připojili démoni. Pán Śiva se však kvůli své náklonnosti k synu svého duchovního mistra přidal na stranu Bṛhaspatiho a doprovázeli ho všichni duchové a skřeti.

Význam

Bůh Měsíce je jedním z polobohů, ale k boji proti jiným polobohům přijal pomoc démonů. Śukra jako nepřítel Bṛhaspatiho se rovněž připojil k bohu Měsíce, aby dal Bṛhaspatimu pocítit svůj hněv. Aby Pán Śiva vyvážil poměr sil, přidal se k Bṛhaspatimu, vůči němuž cítil jistou náklonnost. Otcem Bṛhaspatiho byl Aṅgirā, od něhož Pán Śiva dříve získal poznání. Proto byl Bṛhaspatimu nakloněn a přidal se v tomto boji na jeho stranu. Śrīdhara Svāmī poznamenává: aṅgirasaḥ sakāśāt prāpta-vidyo hara iti prasiddhaḥ-“Je známo, že Pán Śiva přijal poznání od Aṅgiry.”