Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.5

Verš

yadā sa deva-guruṇā
yācito ’bhīkṣṇaśo madāt
nātyajat tat-kṛte jajñe
sura-dānava-vigrahaḥ

Synonyma

yadā — když; saḥ — on (Soma, bůh Měsíce); deva-guruṇā — duchovním mistrem polobohů, Bṛhaspatim; yācitaḥ — byl žádán; abhīkṣṇaśaḥ — znovu a znovu; madāt — pod vlivem falešné pýchy; na — ne; atyajat — vydal; tat- kṛte — kvůli tomu; jajñe — nastal; sura-dānava — mezi polobohy a démony; vigrahaḥ — boj.

Překlad

I když ho Bṛhaspati, duchovní učitel polobohů, znovu a znovu žádal, aby Tāru vrátil, Soma to pod vlivem své pýchy odmítl učinit. Následkem toho vypukl boj mezi polobohy a démony.