Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.29

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā giriśaṁ draṣṭum
ṛṣayas tatra suvratāḥ
diśo vitimirābhāsāḥ
kurvantaḥ samupāgaman

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; giriśam — Pána Śivu; draṣṭum — podívat se na; ṛṣayaḥ — velcí světci; tatra — v tom lese; su-vratāḥ — velmi pokročilí co se týče duchovní síly; diśaḥ — všechny strany; vitimira-ābhāsāḥ — očištěné od veškeré temnoty; kurvantaḥ — to činící; samupāgaman — dospěli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Jednou do toho lesa přišli za Pánem Śivou velcí světci, kteří přísně dodržovali pravidla daná v písmech. Svou září rozptylovali temnotu na všech stranách.