Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.9.14-15

Verš

athopoṣya kṛta-snānā
hutvā ca haviṣānalam
dattvā go-vipra-bhūtebhyaḥ
kṛta-svastyayanā dvijaiḥ
yathopajoṣaṁ vāsāṁsi
paridhāyāhatāni te
kuśeṣu prāviśan sarve
prāg-agreṣv abhibhūṣitāḥ

Synonyma

atha — potom; upoṣya — postili se; kṛta-snānāḥ — vykoupali se; hutvā — nabídli obětiny; ca — také; haviṣā — s přečištěným máslem; analam — do ohně; dattvā — rozdali milodary; go-vipra-bhūtebhyaḥ — kravám, brāhmaṇům a ostatním živým bytostem; kṛta-svastyayanāḥ — vykonali obřady; dvijaiḥ — pod vedením brāhmaṇů; yathā-upajoṣam — podle svého vkusu; vāsāṁsi — šaty; paridhāya — oblékli si; āhatāni — prvotřídní a nové; te — oni všichni; kuśeṣu — na podložkách z trávy kuśa; prāviśan — sedící; sarve — všichni; prāk-agreṣu — čelem k východu; abhibhūṣitāḥ — náležitě ozdobení šperky.

Překlad

Pak se polobozi a démoni postili. Vykoupali se, obětovali přečištěné máslo a obětiny do ohně a nakonec rozdali milodary kravám, brāhmaṇům a členům ostatních tříd společnosti — kṣatriyům, vaiśyům a śūdrům, z nichž každý byl odměněn tak, jak si zasloužil. Poté vykonali polobozi a démoni obřady pod vedením brāhmaṇů. Oblékli se do nových šatů podle vlastního výběru, těla si ozdobili šperky a usedli čelem k východu na podložky z trávy kuśa.

Význam

Védy přikazují, že pro každý obřad se člověk musí nejprve očistit koupelí ve vodách Gangy či Yamuny nebo v moři. Pak může obřad vykonat a obětovat přečištěné máslo do ohně. V tomto verši jsou zvláště významná slova paridhāya āhatāni. Sannyāsī nebo jakýkoliv jiný člověk, který se chystá vykonat nějaký obřad, na sobě nemá mít šaty šité jehlou.