Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.15

Verš

devāṁś ca tac-chvāsa-śikhā-hata-prabhān
dhūmrāmbara-srag-vara-kañcukānanān
samabhyavarṣan bhagavad-vaśā ghanā
vavuḥ samudrormy-upagūḍha-vāyavaḥ

Synonyma

devān — všichni polobozi; ca — také; tat — Vāsukiho; śvāsa — z dechu; śikhā — plameny; hata — postiženi; prabhān — lesk jejich těl; dhūmra — začouzené; ambara — šaty; srak-vara — skvělé girlandy; kañcuka — výzbroj; ānanān — a obličeje; samabhyavarṣan — dostatečně pršelo; bhagavat- vaśāḥ — pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství; ghanāḥ — mraky; vavuḥ — vanuly; samudra — oceánu mléka; ūrmi — z vln; upagūḍha — nesoucí kapičky vody; vāyavaḥ — vánky.

Překlad

Jelikož polobozi byli také postiženi planoucím dechem Vāsukiho, jejich těla ztrácela svůj lesk a jejich šaty, girlandy, zbraně a obličeje byly začerněné kouřem. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se však nad mořem objevily mraky, z nichž vydatně zapršelo, a vánky nesoucí kapičky vody z mořských vln, aby poskytly polobohům úlevu.