Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.14

Verš

ahīndra-sāhasra-kaṭhora-dṛṅ-mukha-
śvāsāgni-dhūmāhata-varcaso ’surāḥ
pauloma-kāleya-balīlvalādayo
davāgni-dagdhāḥ saralā ivābhavan

Synonyma

ahīndra — krále hadů; sāhasra — tisíci; kaṭhora — velmi hutný; dṛk — všechny strany; mukha — tlamami; śvāsa — vydechující; agni — vycházející oheň; dhūma — dým; āhata — zasaženi; varcasaḥ — paprsky; asurāḥ — démoni; pauloma — Pauloma; kāleya — Kāleya; bali — Bali; ilvala — Ilvala; ādayaḥ — v čele s; dava-agni — lesním požárem; dagdhāḥ — spálené; saralāḥ — stromy sarala; iva — jako; abhavan — všichni se stali.

Překlad

Vāsuki měl tisíce očí a tlam. Svými tlamami vydechoval dým a planoucí oheň, jenž zasahoval démony, vedené Paulomou, Kāleyou, Balim a Ilvalou. Démonům, kteří vypadali jako stromy sarala spalované lesním požárem, tak postupně ubývalo sil.