Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.13

Verš

upary adhaś cātmani gotra-netrayoḥ
pareṇa te prāviśatā samedhitāḥ
mamanthur abdhiṁ tarasā madotkaṭā
mahādriṇā kṣobhita-nakra-cakram

Synonyma

upari — nahoru; adhaḥ ca — a dolů; ātmani — do démonů a polobohů; gotra-netrayoḥ — do hory a Vāsukiho, který nahrazoval provaz; pareṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; te — oni; prāviśatā — vstupující do nich; samedhitāḥ — dostatečně povzbuzeni; mamanthuḥ — stloukali; abdhim — oceán mléka; tarasā — s velkou silou; mada-utkaṭāḥ — šílení; mahā-adriṇā — velkou horou Mandara; kṣobhita — vzrušení; nakra-cakram — všichni aligátoři ve vodě.

Překlad

Polobozi a démoni kvůli nektaru pracovali jako šílení a byli povzbuzováni Pánem, který byl nad i pod horou a zároveň vstoupil do polobohů, démonů, Vāsukiho i samotné hory. Silou polobohů a démonů byl oceán mléka tak mocně rozbouřen, že byli všichni aligátoři ve vodě velmi rozrušení. Stloukání oceánu však pokračovalo dál.