Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.1

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ stutaḥ sura-gaṇair
bhagavān harir īśvaraḥ
teṣām āvirabhūd rājan
sahasrārkodaya-dyutiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; stutaḥ — uctívaný modlitbami; sura-gaṇaiḥ — polobohy; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hariḥ — který ničí vše nepříznivé; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; teṣām — před Pánem Brahmou a všemi polobohy; āvirabhūt — zjevil se tam; rājan — ó králi (Parīkṣite); sahasra — tisíců; arka — sluncí; udaya — jako východ; dyutiḥ — Jeho záře.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi Parīkṣite! Nejvyšší Pán Hari, Osobnost Božství, takto uctívaný modlitbami polobohů a Pána Brahmy, se před nimi zjevil. Jeho tělo zářilo, jako kdyby vyšly tisíce sluncí najednou.