Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.1

Verš

śrī-śuka uvāca
tadā devarṣi-gandharvā
brahmeśāna-purogamāḥ
mumucuḥ kusumāsāraṁ
śaṁsantaḥ karma tad dhareḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tadā — tehdy (když byl Gajendra vysvobozen); deva-ṛṣi-gandharvāḥ — polobozi, mudrci a Gandharvové; brahma-īśāna-purogamāḥ — v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou; mumucuḥ — shazovali; kusuma-āsāram — záplavy květů; śaṁsantaḥ — chválíce; karma — transcendentální skutek; tat — tento (gajendra- mokṣaṇa); hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán vysvobodil krále slonů Gajendru, všichni polobozi, mudrci a Gandharvové v čele s Brahmou a Śivou chválili tento skutek Nejvyšší Osobnosti Božství a zaplavili Pána i Gajendru deštěm květů.

Význam

Z této kapitoly je zřejmé, že velcí mudrci, jako je Devala Ṛṣi, Nārada Muni a Agastya Muni, občas někoho proklejí. Prokletí od takové osoby je však ve skutečnosti požehnáním. Jak krokodýl, který byl v minulém životě Gandharvou, tak i Gajendra, který byl králem Indradyumnou, byli prokleti, ale pro oba to bylo prospěšné. Indradyumna ve svém životě slona dosáhl osvobození a stal se osobním společníkem Pána na Vaikuṇṭě, zatímco krokodýl se stal opět Gandharvou. Na mnoha místech najdeme důkazy toho, že kletba od velkého světce či oddaného není prokletí, ale požehnání.