Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.31

Verš

eṣa me prāpitaḥ sthānaṁ
duṣprāpam amarair api
sāvarṇer antarasyāyaṁ
bhavitendro mad-āśrayaḥ

Synonyma

eṣaḥ — Bali Mahārāja; me — ode Mě; prāpitaḥ — získal; sthānam — sídlo; duṣprāpam — které je nesmírně těžké získat; amaraiḥ api — dokonce i pro polobohy; sāvarṇeḥ antarasya — během vlády Manua jménem Sāvarṇi; ayam — tento Bali Mahārāja; bhavitā — stane se; indraḥ — pán nebeských planet; mat-āśrayaḥ — zcela pod Mou ochranou.

Překlad

Pán pokračoval: Za jeho nesmírnou toleranci jsem mu udělil sídlo, které nemohou získat ani polobozi. Za vlády Manua Sāvarṇiho bude králem nebeských planet.

Význam

To je milost Nejvyšší Osobnosti Božství. Dokonce i když Pán oddanému vezme jeho hmotné bohatství, vzápětí mu nabídne postavení, o kterém se polobohům ani nesní. V dějinách oddané služby najdeme mnoho podobných příkladů. Jedním z nich je bohatství Sudāmy Vipry. Sudāmā Vipra zakoušel po hmotné stránce krutou bídu, ale nenechal se tím rozrušit a neopustil oddanou službu. Milostí Pána Kṛṣṇy se mu proto nakonec dostalo vznešeného postavení. Velice významné je zde slovo mad- āśrayaḥ. Jelikož Pán si přál dát Balimu Mahārājovi vznešené postavení Indry, polobozi by mu mohli začít přirozeně závidět a bojovat s ním, aby mu znepříjemnili život. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ho však ujistil, že bude vždy pod Jeho ochranou (mad-āśrayaḥ).