Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.9

Verš

mahīṁ sarvāṁ hṛtāṁ dṛṣṭvā
tripada-vyāja-yācñayā
ūcuḥ sva-bhartur asurā
dīkṣitasyātyamarṣitāḥ

Synonyma

mahīm — země; sarvām — všechna; hṛtām — ztracena; dṛṣṭvā — když viděli; tri-pada-vyāja-yācñayā — pouhou žádostí o tři kroky země; ūcuḥ — pravili; sva-bhartuḥ — jejich vůdce; asurāḥ — démoni; dīkṣitasya — Baliho Mahārāje, který byl tak odhodlaný vykonat oběť; ati — velice; amarṣitāḥ — pro něž byla celá událost nesnesitelná.

Překlad

Když démonští následovníci Baliho Mahārāje viděli, že jejich vůdce, který byl odhodlaný vykonat oběť, přenechal všechno své vlastnictví Vāmanadevovi, jenž mu je odebral pouhou žádostí o tři kroky země, plni hněvu promluvili těmito slovy.