Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.19

Verš

he vipracitte he rāho
he neme śrūyatāṁ vacaḥ
mā yudhyata nivartadhvaṁ
na naḥ kālo ’yam artha-kṛt

Synonyma

he vipracitte — ó Vipracitti; he rāho — ó Rāhu; he neme — ó Nemi; śrūyatām — slyšte; vacaḥ — má slova; — ne; yudhyata — bojujte; nivartadhvam — ukončete tento boj; na — ne; naḥ — naše; kālaḥ — příznivá doba; ayam — tato; artha-kṛt — která nám může přinést úspěch.

Překlad

Ó Vipracitti, Rāhu, Nemi, slyšte má slova! Okamžitě ustaňte v boji. Teď pro nás není příznivá doba.