Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.20.4

Verš

na hy asatyāt paro ’dharma
iti hovāca bhūr iyam
sarvaṁ soḍhum alaṁ manye
ṛte ’līka-paraṁ naram

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asatyāt — než nutkání lhát; paraḥ — více; adharmaḥ — bezbožnost; iti — takto; ha uvāca — skutečně pravila; bhūḥ — matka Země; iyam — tato; sarvam — vše; soḍhum — unést; alam — jsem schopna; manye — i když si myslím; ṛte — kromě; alīka-param — nejodpornějšího lháře; naram — lidské bytosti.

Překlad

Nic není hříšnějšího než prolhanost. Matka Země proto jednou řekla: “Unesu jakékoliv břemeno kromě lháře.”

Význam

Na povrchu Země existuje mnoho velkých hor a moří, které jsou nesmírně těžké, ale matka Země je bez potíží unese. Cítí se však velmi přetížená, když nese byť jen jediného lháře. Je řečeno, že v Kali- yuze je lhaní běžnou záležitostí: māyaiva vyāvahārike (Bhāg. 12.2.3). Dokonce i ve zcela běžném jednání jsou lidé zvyklí neustále lhát. Nikdo není ušetřen reakcí za hříchy v podobě lhaní. Za těchto okolností si můžeme představit, jak je Země přetížená — a nejen ona, ale i celý vesmír.