Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.20.5

Verš

nāhaṁ bibhemi nirayān
nādhanyād asukhārṇavāt
na sthāna-cyavanān mṛtyor
yathā vipra-pralambhanāt

Synonyma

na — ne; aham — já; bibhemi — bojím se; nirayāt — pekelných životních podmínek; na — ani; adhanyāt — chudoby; asukha-arṇavāt — ani oceánu neštěstí; na — ani; sthāna-cyavanāt — ztráty postavení; mṛtyoḥ — ani smrti; yathā — jako; vipra-pralambhanāt — podvedení brāhmaṇy.

Překlad

Nebojím se pekla, chudoby, oceánu neštěstí, ztráty postavení a ani samotné smrti, jako se bojím podvedení brāhmaṇy.